Daniela Krpcová

Bakalářská práce

Návykové látky v silniční dopravě

Addictive substances in road transport
Anotace:
Práce se zabývá návykovými látkami v dopravě, tedy alkoholem a jinými návykovými látkami u řidičů motorových a nemotorových vozidel. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je rozdělena na 5 hlavních kapitol. V první kapitole je charakterizován pojem návyková látka, jejich historie a rozdělení. Druhá kapitola je zaměřena na přestupkové jednání v silničním provozu. …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with addictive substances in transport, i.e. alcohol and other addictive substances used by drivers of motor and non-motorized vehicles. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part is divided into 5 main chapters. The first chapter describes the term addictive substance, their history and classification. The second chapter is focused on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2019
  • Vedoucí: JUDr. Ing. Marek Blažejovský, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Jana Mahdalíčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS