Mgr. Dana Michalcová, Ph.D.

Disertační práce

Spatial distribution of small scale vegetation diversity in the landscape

Spatial distribution of small scale vegetation diversity in the landscape
Anotace:
I přes značný zájem o druhovou diverzitu cévnatých rostlin není mnohdy její příčina uspokojivě vysvětlena. Také faktory, které ji ovlivňují, jsou velmi různorodé a projevují se na různých škálách. Pro výzkum na regionální škále je ale často potřeba získat množství vegetačních dat. Odhady diverzity druhů v rámci rostlinných společenstev bývají proto často prováděny na datech získaných z velkých vegetačních …více
Anotace:
ogenních a homogenních ekotonech.
Abstract:
Despite a considerable interest in the vascular plant species diversity, its cause is often not satisfactorily explained. Diversity can be influenced by various factors operating across spatial scales. For diversity research on a regional scale it is often necessary to collect a large amount of vegetation data. Estimation of plant species diversity is therefore often performed using the data obtained …více
Abstract:
arable between structurally heterogeneous and homogeneous ecotones.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2016
  • Vedoucí: prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.
  • Oponent: Dr. hab. Zygmunt Kącki, prof. Dr. Ing. Vilém Pavlů

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta