Jakub Jan FIALA

Diplomová práce

Ústavněprávní aspekty předání moci ve Spojených státech amerických

Constitutional Aspects of Presidential Transition in the United States of America
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje problematice předání moci ve Spojených státech amerických. Přibližně dva a půl měsíce trvající období mezi prezidentskými volbami a inaugurací, známé jako Presidential Transition, je možné vnímat jako období nejistoty, nestability a určitých paradoxů. Na straně jedné je zde odcházející americky prezident, který až do inauguračního dne nerušeně vykonává svůj úřad. Na straně …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of power transition in the United States of America. The two-and-a-half-month period between the elections and the inauguration, known as the Presidential Transition, can be seen as a time of uncertainty, instability, and certain paradoxes. On the one hand, the outgoing American president is in office until the inauguration day. On the other hand, the new administration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Tomáš Pezl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FIALA, Jakub Jan. Ústavněprávní aspekty předání moci ve Spojených státech amerických. Plzeň, 2022. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/