Kristýna PETÁKOVÁ

Bakalářská práce

Genderové role a stereotypy

Gender roles and gender stereotypes
Anotace:
Tato bakalářská práce, jak již samotný název napovídá, se zabývá genderovými rolemi a genderovými stereotypy. Teoretická část této práce je zaměřena na problematiku gendero-vých rolí a genderových stereotypů. Popisuji zde základní pojmy {--} gender, genderová role, genderový stereotyp, genderová identita a genderový kontrakt. Dále se zabývám feminitou a maskulinitou. Zabývám se rozdíly mezi pohlavími …více
Abstract:
The Bachelor thesis deals, as its name suggests, with the gender roles and the gender stere-otypes. The theoretical part of this work is thematically focused on the problems of the gender roles and the gender stereotypes. I´m explaning the basic terms {--} gender, gender role, gender stereotype, gender identity and gender contract. This part also deals with the feminity and the maskulinity. I focus …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2010
Identifikátor: 14333

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Leona Hozová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PETÁKOVÁ, Kristýna. Genderové role a stereotypy. Zlín, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika