Kristýna PETÁKOVÁ

Bachelor's thesis

Genderové role a stereotypy

Gender roles and gender stereotypes
Anotácia:
Tato bakalářská práce, jak již samotný název napovídá, se zabývá genderovými rolemi a genderovými stereotypy. Teoretická část této práce je zaměřena na problematiku gendero-vých rolí a genderových stereotypů. Popisuji zde základní pojmy {--} gender, genderová role, genderový stereotyp, genderová identita a genderový kontrakt. Dále se zabývám feminitou a maskulinitou. Zabývám se rozdíly mezi pohlavími …viac
Abstract:
The Bachelor thesis deals, as its name suggests, with the gender roles and the gender stere-otypes. The theoretical part of this work is thematically focused on the problems of the gender roles and the gender stereotypes. I´m explaning the basic terms {--} gender, gender role, gender stereotype, gender identity and gender contract. This part also deals with the feminity and the maskulinity. I focus …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2010
Identifikátor: 14333

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedúci: Ing. Mgr. Leona Hozová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PETÁKOVÁ, Kristýna. Genderové role a stereotypy. Zlín, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Humanities

Bachelor programme / odbor:
Specialization in pedagogy / Social pedagogy