Ing. Nikola Vorlíčková

Bakalářská práce

Kreditní platební karty na českém bankovním trhu

Credit Payment Cards in the Czech Banking Market
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je zhodnocení kreditních platebních karet na českém bankovním trhu. Vymezuje teoretickou problematiku bankovních platebních karet. Uvádí analýzu nabídky kreditních platebních karet u vybraných bank (Česká spořitelna, Československá obchodní banka, Komerční banka a UniCredit Bank). Zabývá se i komparací parametrů, zvolených produktů a výběrem nejvhodnějšího produktu pro konkrétního …více
Abstract:
The goal of this work is to evaluate the credit card payment on the Czech banking market. It defines a theoretical issue of bank cards. The analysis of a range of credit card payment at selected banks (Česká spořitelna, Československá obchodní banka, Komerční banka a UniCredit Bank). It deals with the comparison of parameters of selected products and choice of the best product for a particular client …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Olga Ortová Šeflová
  • Oponent: Ing. Jaroslava Holasová, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management