Bc. Klára Boháčková

Master's thesis

Parametrické a neparametrické metody odhadu ROC křivek

Parametric and nonparametric estimates of ROC curves
Abstract:
Tématem této diplomové práce jsou ROC křivky a jejich odhady. Práce je rozdělena do pěti kapitol, přičemž první kapitola je čistě teoretický úvod do problematiky ROC křivek. Druhá a třetí kapitola jsou zaměřeny na parametrické a neparametrické odhady ROC křivek, obsahují též simulační studie. V posledních dvou kapitolách jsou srovnány všechny použité metody odhadů a následně jsou jednotlivé postupy …more
Abstract:
The topic of this master's thesis are the estimates of ROC curves. The thesis is divided into five chapters, where the first chapter is the theoretical introduction to ROC curves. The second and the third chapters are focused on parametric and nonparametric estimates of ROC curves, including simulation studies. In the last two chapters are the comparion of all the used methods and how they are applied …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2009
  • Supervisor: prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.
  • Reader: RNDr. Marie Forbelská, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Applied Mathematics / Mathematics - Economics