Bc. Petr VYMAZAL, DiS.

Bachelor's thesis

Flexibilizace vzdělávacího systému v návaznosti na reálné potřeby plynoucí z trhu práce na Přerovsku.

Apprentice educational system and its sequence on needs of the labour market of the Přerov district
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá učňovským školstvím a trhem práce. Práce rozebírá jejich vzájemnou propojenost a provázanost. První kapitola se zabývá sociologií vzdělávání. Druhá kapitola poskytuje přehled o historii, současnosti a budoucnosti učňovského školství. V kapitole třetí je věnována pozornost transformaci vzdělávacího systému, přesněji se tato část zabývá reformou odborného vzdělávání. Praktická …more
Abstract:
The bachelor{\crq}s thesis discusses about apprentice educational system and about labour market. The thesis is a discussion of their bilateral connection and cohesion. The first chapter discusses about sociology of education. The second chapter provides an overview of history, presents and future of apprantice educational system. In the third chapter is the focus of attention about transformation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 5. 2007
Accessible from:: 24. 5. 2007
Identifier: 6909

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2007
  • Supervisor: Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VYMAZAL, Petr. Flexibilizace vzdělávacího systému v návaznosti na reálné potřeby plynoucí z trhu práce na Přerovsku.. Zlín, 2007. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 24. 05. 2007

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 24. 5. 2007 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.