Bc. Petr VYMAZAL, DiS.

Bakalářská práce

Flexibilizace vzdělávacího systému v návaznosti na reálné potřeby plynoucí z trhu práce na Přerovsku.

Apprentice educational system and its sequence on needs of the labour market of the Přerov district
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá učňovským školstvím a trhem práce. Práce rozebírá jejich vzájemnou propojenost a provázanost. První kapitola se zabývá sociologií vzdělávání. Druhá kapitola poskytuje přehled o historii, současnosti a budoucnosti učňovského školství. V kapitole třetí je věnována pozornost transformaci vzdělávacího systému, přesněji se tato část zabývá reformou odborného vzdělávání. Praktická …více
Abstract:
The bachelor{\crq}s thesis discusses about apprentice educational system and about labour market. The thesis is a discussion of their bilateral connection and cohesion. The first chapter discusses about sociology of education. The second chapter provides an overview of history, presents and future of apprantice educational system. In the third chapter is the focus of attention about transformation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2007
Zveřejnit od: 24. 5. 2007
Identifikátor: 6909

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2007
  • Vedoucí: Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VYMAZAL, Petr. Flexibilizace vzdělávacího systému v návaznosti na reálné potřeby plynoucí z trhu práce na Přerovsku.. Zlín, 2007. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 24. 05. 2007

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 5. 2007 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.