Bc. Eleonora Roldugina

Diplomová práce

Motivace zaměstnanců a její vliv na zvyšování výkonnosti podniku

Motivation of employees and its impact on business performance improvement
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá motivací zaměstnanců a jejím vlivem na zvyšování výkonnosti podniku, kterým se stala společnost působící v oblasti prodeje a výroby luxusních šperků v tuzemsku a v zahraničí. Cílem práce je provedení analýzy motivačních procesů ve vybrané společnosti, dále také vytvoření návrhu případných změn stávajícího motivačního systému pro zvýšení účinnosti motivace zaměstnanců …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the motivation of employees and its influence on increasing the performance of the company, which became the company operating in the field of sale and production of luxury jewelry in the Czech Republic and abroad. The aim of the thesis is to analyze motivation processes in the selected company, as well as to create a proposal of possible changes to the existing motivation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Oponent: Ing. Juraj Eisel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní