Bc. Martin Zajac

Bakalářská práce

Teória populizmu a strana Smer

Theory of Populism and the Party Smer
Abstract:
The bachelor´s thesis deals with the theory of populism by political scientist Matthijs Roodujina, which is then applied to the Slovak political party Smer. The aim of this work is to determine whether Smer meets characteristics of populism according to the theory and thus ranks among the populist formation. In the theoretical part, the stress is on the theory of populism, but also the introduction …více
Abstract:
Predkladaná bakalárska práca sa zaoberá teóriou populizmu od politológa Matthijsa Roodujina, ktorá je následne aplikovaná na slovenskú politickú stranu Smer. Cieľom práce je zistiť, či strana Smer spĺňa znaky populizmu podľa danej teórie a tým pádom sa radí medzi populistické formácie. V teoretickej časti bakalárskej práce je kladený dôraz predovšetkým na teóriu populizmu, ale aj predstavenie strany …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Peter Spáč, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jozef Zagrapan, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Politologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.