Eliška NĚMCOVÁ

Bakalářská práce

Ergoterapie zaměřená na vykonávání aktivit denního života u pacientů po cévní mozkové příhodě

Occupational Therapy Aimed to Activities of Daily Living after Stroke
Anotace:
Předložená bakalářská práce se zabývá ergoterapií při vykonávání aktivit denního života u pacientů po cévní mozkové příhodě. Cílem práce je seznámení s problematikou cévní mozkové příhody a zlepšení soběstačnosti dvou pacientů. Jedná se o kvalitativní typ výzkumu. Výzkumný soubor je tvořen dvěma pacienty, u nichž bylo provedeno vstupní vyšetření, zhodnocení aktivity denního života pomocí protokolu …více
Abstract:
The present bachelor thesis deals with Occupational Therapy Aimed to Activities of Daily Living after Stroke. The aim of my thesis was to provide a general introduction to the issue of a stroke and to improve self-sufficiency of two patients. This thesis focuses on qualitative research. The sample consists of two patients that were examined at the beginning of the research and their daily living activities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2024
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ivana Štolová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NĚMCOVÁ, Eliška. Ergoterapie zaměřená na vykonávání aktivit denního života u pacientů po cévní mozkové příhodě. Ústí nad Labem, 2024. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií