Bc. Barbora ŽABENSKÁ

Diplomová práce

Obsahová analýza učebnicových řad v předmětu občanská výchova a jejich komparace

Content analysis of textbooks series in the subject civics and their comparison
Anotace:
V teoretické části bude cílem práce syntetizovat hlavní poznatky z oblasti teorie učebnic, vysvětlit klíčové pojmy, které se k práci váží, a zmapovat dosavadní stav výsledků bádání v rámci tohoto tématu. V empirické části se budeme soustředit na depistáž dvou učebnicových řad v předmětu občanská výchova s cílem o jejich vzájemnou komparaci. Těžištěm praktické části bude obsahová analýza obou zvolených …více
Abstract:
In the theoretical part will be the aim of the thesis to synthesize the main findings of section of textbooks theory, to explain the key conception which are relevant to the thesis, and to keep in mind present condition of the result research within this topic. In the empirical part we will focus on the detection of two textbook series in the subject of civic education with the aim of their mutual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Iva Červenková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŽABENSKÁ, Barbora. Obsahová analýza učebnicových řad v předmětu občanská výchova a jejich komparace. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ - Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ