Mgr. Kristýna BIELESZOVÁ

Diplomová práce

Synthesis and biological activity of fluorescently labelled auxin derivatives

Synthesis and biological activity of fluorescently labelled auxin derivatives
Abstract:
This master thesis aims to the synthesis and biological testing of fluorescently labelled auxin derivatives. The theoretical part summarizes the current knowledge about auxin signalling, auxin biosynthesis and polar auxin transport. In the experimental part, synthesis of fluorescently labelled auxin analogues, followed by the preliminary assessment of their biological activity is described. Further …více
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na syntézu a biologické testování fluorescenčně značených auxinových derivátů. V teoretické části byla zpracována literární rešerše zabývající se biosyntézou auxinů, jejich mechanismem působení a polárním auxinovým transportem. V experimentální části byly připraveny fluorescenčně značené analogy auxinů. Bylo provedeno předběžné posouzení biologické aktivity připravených …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2019
  • Vedoucí: Dr. Asta Žukauskaite

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BIELESZOVÁ, Kristýna. Synthesis and biological activity of fluorescently labelled auxin derivatives. Olomouc, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné do 3. 5. 2024
  • Po tomto datu bude práce dostupná: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biologie / Experimentální biologie