Ján Tkáč

Bachelor's thesis

Měření barevnosti povrchu konglomerovaného kamene

Colorimetry of conglomerate stone surface
Anotácia:
Cílem mojí práce je popsat barvu v různých barevných prostorech, její vlastnosti a chování v různých podmínkách jejího měření. Stručný přehled barevných prostorů a hodnot výstupu u těchto prostorů. Rozdělení měřících přístrojů na barevnost, princip jejich činnosti a použití v průmyslu. Výstupy měření u těchto přístrojů a vyhodnocení vzhledem k standardu měření.Postup zavádění měření barevnosti v průmyslových …viac
Abstract:
My aim is to describe colour in different areas of its properties and behaviour under different conditions of measurement. Brief overview of colour spaces and output values in these areas. Distribution of colour measuring instruments, principles of their activities and industrial use. Outcomes measurement in these devices and evaluation in relation to standard measurements. Implementation process of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB871

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2010
  • Vedúci: Daniel Jezbera
  • Oponent: Štěpán Hubálovský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Univerzita Hradec Králové

UHK, Pedagogická fakulta

Bachelor programme / odbor:
Fyzika / Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika

Práce na příbuzné téma