Lukáš Rychlík

Diplomová práce

Online marketingová komunikace politických stran v České republice

Online Marketing Communication of Political Parties in the Czech Republic
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá charakteristikou politické online komunikace, charakteristikou významných sociálních sítí a komparací internetové komunikace českých politických stran. Metody užité v této práci jsou pozorování, vlastní analýza, komparace a vyhodnocení vlastních výzkumů. Práce si klade za cíl popsat specifika politické komunikace, zhodnotit podle subjektivně stanovených kritérií jednotlivé …více
Abstract:
This master's thesis deals with the characteristics of online political communication, characteristics of major social networking sites and Internet communication comparisons Czech political parties. The methods used in this work are observation, self-analysis, comparison and evaluation of own research. The thesis aims to describe the specifics of political communication, subjectively evaluated according …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2013
  • Vedoucí: Václav Stříteský
  • Oponent: Marcela Zamazalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/35069