Theses 

Logistické náklady v podniku a možnost jejich snižování – Tomáš NOVÁK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Tomáš NOVÁK

Bakalářská práce

Logistické náklady v podniku a možnost jejich snižování

Logistic's Costs in the Company and Option of theirs Reduction

Anotace: Zpracovaná bakalářská práce na téma Logistické náklady v podniku a možnost jejich snižování se skládá ze dvou hlavních částí. V první části bakalářské práce je řešena teoretická část, která pojednává o logistice, vzniku logistiky a její minulosti a současnosti. Rozebírá podrobněji problematiku nákladů podniku, rozdělení jednotlivých nákladů podniku a jejich vliv na podnik. Druhá část bakalářské práce je zaměřena na praktickou část bakalářské práce. Práce je řešena ve společnosti Zdravotní doprava s.r.o., jejíž činnost je představena v úvodu praktické části. Dále je proveden popis činnosti a provedena analýza jednotlivých dílčích logistických nákladů. Po analýze a zjištění konkrétního stavu nákladů ve společnosti jsou specifikovány zjištěné nedostatky a navrženy možnosti snížení logistických nákladů daného podniku.

Abstract: Processed bachelor thesis on Logistics costs in the company and the possibility of reducing deals with two main points. In the first part of this bachelor thesis is solved the theoretical part, which deals about the logistics,formation of logistics and it´s past and present. It analyzes in detail the issue of business costs, allocation of the individual business costs and their influence on business. The second part of this bachelor thesis is focused on the practical part of the bachelor thesis. The practical part is solved in the business Medical Transport Ltd., whose activity is introduced in the practical part. The next is performed description of the activity and is performed analysis of individual logistics costs. After analyzing and determine specific costs in the business are specified identified deficiencies and proposed options to reduce logistics costs of the business.

Klíčová slova: logistika, náklady, snižování, podnik.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012
  • Zveřejnit od: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Strohmandl

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=27418 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

NOVÁK, Tomáš. Logistické náklady v podniku a možnost jejich snižování. Prostějov, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 09:30, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz