Mgr. Miroslava Ságlová

Diplomová práce

Účastník zájmového vzdělávání. Školení a doškolování rozhodčích stolního tenisu.

Participant of Interest Adult Education. Training and Additional Training of Table Tennis Referees and Umpires
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá účastníky zájmového vzdělávání, konkrétně rozhodčími ve stolním tenisu. První část práce je teoretická. Věnuje se zájmovému vzdělávání dospělých v obecné rovině, dospělému jako účastníkovi tohoto typu vzdělávání a systému, jakým jsou školeni a doškolováni rozhodčí ve stolním tenisu v České republice. Druhá část, empirická, prezentuje výzkum, včetně metodologických …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the participants of interest adult education, specifically table tennis referees and umpires. The first part of the thesis is theoretical. It occupies with interest adult education in general, adult as a participant of this type of education and the system of training and additional training of table tennis referees and umpires in The Czech Republic. The second part is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Pedagogika / Andragogika