Ing. Petr Palinčák

Bachelor's thesis

Sociální audit - zákonné normy v činnosti podniku United Parcel Service

Social Audit - Legal Norms Applied in United Parcel Service Company
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá tématem sociálního auditu ve firmách, a to konkrétně aplikací zákonných norem v každodenní činnosti společnosti United Parcel Service. Teoretická část bakalářské práce se věnuje vymezení základních pojmů z oblasti sociálního auditu firem, vybraným ustanovením zákoníku práce, norem bezpečnosti práce a úloze odborové organizace v rámci fungování obchodních společností. Aplikační …more
Abstract:
The bachelor's thesis deals with the issue of social audit in companies, namely with the implementation of legal norms in everyday operations of United Parcel Service company. The theoretical part of the bachelor's thesis focuses on defining terms related to the spheres of company social audit, selected articles of the Labour Code, work safety standards and the trade unions role within the frame of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2009
  • Supervisor: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Reader: Mgr. Markéta Jansová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní