Theses 

Rozpočtové hospodaření vyšších územních samosprávných celků – Bc. Simona Marešová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Simona Marešová

Diplomová práce

Rozpočtové hospodaření vyšších územních samosprávných celků

Budget Management of the Upper Municipalities

Anotace: Cílem diplomové práce je analýza rozpočtového hospodaření Ústeckého kraje od roku 2001, kdy kraje vznikly, do roku 2010. V případě nepříznivého vývoje hospodaření navrhnout úsporná opatření. Diplomová práce je rozdělena do tří částí. V první kapitole se zabývám vznikem, působností a jednotlivými orgány vyšších územních samosprávných celků. Ve druhé kapitole se věnuji rozpočtu, jednotlivým metodám sestavování rozpočtu, dále pak etapám a zásadám rozpočtového procesu, obecně příjmům a výdajům kraje. Ve třetí, praktické části se zabývám rozborem příjmů, výdajů a vyrovnaností hospodaření Ústeckého kraje v letech 2001 – 2010.

Abstract: The aim of the thesis is the analysis of budget management of Usti Region since 2001, when the regions were created, to 2010. In case of unfavourable development of economy it should propose economy measures. The diploma thesis is divided into three parts. The first chapter deals with the creation, powers and individual institutions of the upper municipalities. The second chapter is devoted to the budget, various methods of budgeting, as well as stages and principles of the budgetary process, incomes in general and expenditures of the region. In the third – practical - part I deal with the analysis of revenues, expenditures and balance of management of Usti region in the years 2001 – 2010.

Klíčová slova: Klíčová slova, Rozpočet, vyšší územní samosprávný celek, vyrovnanost hospodaření, rozpočtová skladba, rozpočtové hospodaření. Key words, Budget, Higher territorial self-governing unit, Balance management, Budget management, Revenue, Expenditure

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Petr Petera
  • Oponent: Ing. Michael Paraska

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 08:27, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz