Ondřej KULE

Bakalářská práce

Vyhodnocení priorit v případě hromadných ztrát - třídění raněných a jeho úskalí

Evaluation of priorities in situation of large-scale losses - classification of injured people and its rigours
Anotace:
Ve své bakalářské práci se věnuji tématu třídění osob při mimořádných událostech a určování priorit léčby.Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou.V teoretické části se čtenáři mohou dozvědět co je medicína katastrof, rozdělení mimořádných událostí a katastrof, integrovaný záchranný systém. Dále vysvětluje problematiku třídění osob a nejčastější skórovací schémata.V praktické …více
Abstract:
My bachelor thesis is focused on the subject of classification of people at state of emergency incidents and determination of treatment priorities. The thesis is divided into theoretical part and practical part.In the theoretical part, readers can learn what the disaster medicine, the division of states of emergency and disasters are and also what are the Emergency services. Further on, the part explains …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Marcel Hájek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KULE, Ondřej. Vyhodnocení priorit v případě hromadných ztrát - třídění raněných a jeho úskalí. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář