Bc. Daniela Růžičková

Diplomová práce

Význam myšlenky "oborové kolektivní identity" pro sociální pracovníky v české společnosti

The meaning of the "social work collective identity" idea for social workers in Czech society
Anotace:
O sociální práci se v současné době mluví jako o oboru s podlomenou identitou. Za jednu z příčin je považována její interní neucelenost, způsobená různorodým pojetím sociální práce, vyskytující se v podobě čtyř různých profesních identit – filantropické, administrativní, profesionální a aktivistické, jejímiž nositeli jsou sociální pracovníci. Za možnou cestu, vedoucí k ucelení oborové identity sociální …více
Abstract:
Social work profession is currently experiencing a period of an unclear and unstable professional identity. Its growing internal diversity, caused by four different „social work role concepts“(philanthropic, administrative, professional, activist), is assumed as a one of the important factors which splits its coherence. As a possible „remedy“ author suggests to create collective identity of social …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2009
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
  • Oponent: Mgr. Renáta Rídlová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální politika a sociální práce