Bc. Markéta Hanušová

Bakalářská práce

Americká zahraniční politika vůči subsaharské Africe za administrativy George W. Bushe

U.S. Foreign Policy Towards Sub-Saharan Africa Under the George W. Bush Administrations
Anotace:
Práce se zabývá americkou zahraniční politikou vůči zemím subsaharské Afriky v období administrativ George W. Bushe (2001-2008). Cílem práce bylo zjistit, zda se v daném období staly dominantami americké africké politiky ropa a boj s terorismem. A pokud ano, zda se tak stalo na úkor rozvojové politiky vůči africkému kontinentu.
Abstract:
The thesis focuses on American foreign policy towards countries of the Sub-Saharan Africa region during the George W. Bush administrations (2001-2008). The aim of the thesis was to examine whether oil and the War on Terror became the paramount issues of the U.S. Africa policy at the time. And if so, whether it happened at the expense of development policy towards the African continent.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2012
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Petr Vilímek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Eva Taterová, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií