Bc. Kateřina Půžová

Bakalářská práce

Práce s pachateli domácího násilí v kontextu České republiky

Work with Perpetrators of domestic violence in the Czech Republic
Anotace:
Problematika domácího násilí je velmi rozsáhlým a diskutovaným tématem. Primární zájem se upírá na oběti tohoto trestného činu, kdežto pachatelé zůstávají v pozadí. Cílem bakalářské práce je zjistit, jakým způsobem Česká Republika na úrovni Vlády ČR pracuje s problematikou pachatelů domácího násilí, a jak sama k pachatelům přistupuje. Hlavními teoretickými koncepty jsou genderové univerzum Sandry Harding …více
Abstract:
The issue of domestic violence is spread and important topic. Primary interest is focused on the victims of the offence, while perpetrators remain in the background. The aim of the bachelor thesis is to find out how is the Czech Republic working with the perpetrators of the domestic violence on the Czech Government level. It deals also with approach to the perpetrators. The main theoretical concepts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lucie Drdová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií