Peter Polácsek

Bakalářská práce

Phillipsova krivka a jej platnosť v podmienkach SR

Phillips Curve and its Soundness in the Case of Slovakia
Abstract:
The aim of the present work is to determine how closely the Slovakian development confirms the relationships, which are highlighted in the Phillips curve, both the short and the long period of time. The work is demonstrated the Phillips curve in the Slovak Republic in between 1993 - 2013. The first part is focused on the definition of theoretical concepts of inflation, unemployment and the Phillips …více
Abstract:
Zámerom práce je posúdiť, do akej miery vývoj v SR potvrdzuje vzťahy, na ktoré upozorňuje Phillipsova krivka v krátkodobom a dlhodobom časovom horizonte. Bakalárska práca sa zaoberá Phillipsovou krivkou v podmienkach Slovenskej republiky v období 1993 – 2013. Prvá kapitola je zameraná na vymedzenie teoretických pojmov inflácie, nezamestnanosti a Phillipsovej krivky. Druhá kapitola analyzuje vývoj makroekonomických …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.
  • Oponent: Ing. Zuzana Brinčíková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management