Adéla Šubrová

Bachelor's thesis

Volnočasové aktivity u žáků s kombinovaným postižením na základní škole Daneta

Leisure activities for pupils with multiple disabilities in school Daneta
Abstract:
Šubrová Adéla. Volnočasové aktivity žáků s kombinovaným postižením na ZŠ Daneta, s.r.o. Bakalářská práce. Liberec: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, TUL, 2015. Bakalářská práce se zabývá specifiky volnočasových aktivit žáků zákldní školy Daneta, s.r.o., kteří mají kombinaci postižení s primárním mentálním postižením. V teoretické části se práce zabývá pojmy volný čas, zájmové aktivity a …more
Abstract:
Free-time activities of pupils with combined infliction on the elementary school Daneta, Ltd. Bachelor thesis. Liberec: The faculty of natural humanitarian science and pedagogical faculty, TUL, 2015. Bachelor thesis is dealing with specifics of free-time activities of the pupils from elementary school Daneta, Ltd., who have combination of inflictions with the mental infliction as the primare one. In …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 12. 2014
Accessible from:: 16. 12. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 1. 2015
  • Supervisor: PaedDr. Jitka Jursová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Šubrová, Adéla. Volnočasové aktivity u žáků s kombinovaným postižením na základní škole Daneta. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.12.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 16. 12. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN