Bc. Lada SKÁCELOVÁ

Diplomová práce

Plán evakuace lůžkového zdravotnického zařízení v režimu plošné evakuace - analýza zásad plánu evakuace obyvatelstva a jejich aplikace na lůžkové zdravotnické zařízení

The evacuation plan of the health care ward block in the mode of general evacuation {--} the analysis of the principle of the evacuation plan of the inhabitants and their application to a health care ward block.
Anotace:
Plán evakuace obyvatelstva je jedním z plánu konkrétních cinností, které jsou podle vyhlášky c. 328/2001 Sb. zpracovány v rámci havarijního plánu kraje. Evakuace patrí mezi základní zpusoby ochrany obyvatelstva a je souhrnem zásad a organizacních opatrení zabezpecujících premístení osob, zvírat a vecných prostredku z prostoru ohroženého mimorádnou událostí na jiné území. Pri mimorádné události ohrožující …více
Abstract:
Population evacuation plan is one of the plans of specific operations, which are covered within the region's emergency plan according to Decree No. 328/2001 Coll.Evacuation belongs among the basic methods of population protection, being a summary of principles and organisation measures to ensure moving the persons, animals and material assets from the area endangered by an extraordinary event to other …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2010
Zveřejnit od: 25. 5. 2010
Identifikátor: 16408

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 23. 6. 2010

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SKÁCELOVÁ, Lada. Plán evakuace lůžkového zdravotnického zařízení v režimu plošné evakuace - analýza zásad plánu evakuace obyvatelstva a jejich aplikace na lůžkové zdravotnické zařízení. Č. Bud., 2010. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 25. 05. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 25. 5. 2010 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses cm78oq cm78oq/2
20. 8. 2010
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
20. 8. 2010
Bulanova, L.
21. 8. 2010
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.