Barbora CHOLEVOVÁ

Diplomová práce

Jazykové zvláštnosti v ruských a českých reklamních textech v oblasti kinematografie

Linguistic peculiarities in Russian and Czech advertising texts in film industry
Anotace:
Diplomová práce se zabývá jazykovou analýzou českých a ruských filmových plakátů. Práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část má seznámit čtenáře se základními principy, funkcemi a druhy reklamy. Dále se zabývá filmovým marketingem a jazykovými zvláštnostmi reklamních textů. Závěrečná kapitola teoretické části je věnována překladu reklamních textů. Praktická část zkoumá názvy …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on the linquistic analysis of czech and russian film posters. The diploma thesis is divided into two parts, the theoretical and the practical one. The goal of the theoretical part is to introduce to readers the basics, functions and types of advertising and film marketing, as well as advertising texts` linquistic specifics. The last chapter of the theoretical part is devoted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2015
Zveřejnit od: 15. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Ljuba Mrověcová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHOLEVOVÁ, Barbora. Jazykové zvláštnosti v ruských a českých reklamních textech v oblasti kinematografie. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Překladatelství a tlumočnictví / Ruština pro překladatelskou praxi