Hana Němcová

Diplomová práce

Industrial Zones and their Socio-economic Impact on Regional Development: The case of Strategic Industrial Zone Nošovice

Industrial Zones and their Socio-economic Impact on Regional Development: The case of Strategic Industrial Zone Nošovice
Anotace:
Cílem diplomové práce je analýza a zhodnocení socioekonomických dopadů průmyslových zón na rozvoj regionu. Konkrétně je práce zaměřena na současné dopady SPZ Nošovice na nejbližší okolí v rámci Moravskoslezského kraje. Teoretická část nejprve vymezuje základní pojmy související s průmyslovými zónami, popisuje jejich možná pozitiva a rizika a na základě literatury diskutuje možné dopady. Dále je vymezena …více
Abstract:
The aim of this master's thesis is to analyze and assess socio-economic impacts of strategic industrial zones on regional development. Concretely the thesis concentrates on current impacts of Strategic Industrial zone Nošovice on its closest area within Moravia-Silesia region. The theoretical part is focused on basic terms, concepts related to industrial zones and describes their positives and negatives …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2014
  • Vedoucí: Blanka Miksová
  • Oponent: Jaroslav Macháček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/58435