Jiří Holoubek

Diplomová práce

Teorie a praxe cloud computingu - analýza výhod a nevýhod přechodu jednotlivce a firmy na cloud

Theory and practice of cloud computing - analysis of the advantages and disadvantages of transition individuals and businesses to cloud
Anotace:
Diplomová práce se zabývá novým fenoménem ICT průmyslu - cloud computingem. Práce vychází ze skutečnosti, že se zákazníci liší svými požadavky na cloud, tzn. existuje velký rozdíl v požadavcích a nárocích mezi jednotlivcem (fyzickou osobou) a firmou (SMB, velkou organizací či instituci veřejného sektoru). Práce v tomto ohledu diferencuje cloudové služby pro osobní potřebu a pro institucionální využití …více
Abstract:
My thesis concerns with a new phenomenon of the ICT industry -- cloud computing. The thesis is based on the fact that requirements of the customers on the cloud may differ, there is a significant difference between requirements of individuals and institutions (SMB, large companies or public institutions). In this regard, the thesis differentiates the cloud services for private and institutional use …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: Vlasta Svatá
  • Oponent: Tomáš Sigmund

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/35894

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informační management

Práce na příbuzné téma