Bc. Beáta Klimešová

Diplomová práce

Hodnota cestovního času u služební cesty

Value of travel time in the case of a business trip
Anotace:
Předložená práce se zabývá hodnotou cestovního času u služební cesty. Cílem práce je zjistit, jaká je hodnota cestovního času v případě jednorázové dojížďky na služební cestě. Pro získání dat byl vytvořen SP dotazník. Po úpravě získaných dat proběhla regresní analýza pomocí metody nejmenších čtverců (OLS model) s použitím programu R studio. Výsledná hodnota je přibližně 1150 Kč, jakožto čistý bonus …více
Abstract:
The diploma thesis investigates value of travel time (VOTT) in case of a business trip. The goal of the presented work is to measure the value of travel time in case of a one-day business trip. A stated preference (SP) questionnaire was created to collect data from respodnents. The acquired data was edited and used in a regression analysis to form a base for the OLS model. The R studio software was …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ing. Ondřej Špetík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika