Bc. Beáta Klimešová

Master's thesis

Hodnota cestovního času u služební cesty

Value of travel time in the case of a business trip
Abstract:
Předložená práce se zabývá hodnotou cestovního času u služební cesty. Cílem práce je zjistit, jaká je hodnota cestovního času v případě jednorázové dojížďky na služební cestě. Pro získání dat byl vytvořen SP dotazník. Po úpravě získaných dat proběhla regresní analýza pomocí metody nejmenších čtverců (OLS model) s použitím programu R studio. Výsledná hodnota je přibližně 1150 Kč, jakožto čistý bonus …more
Abstract:
The diploma thesis investigates value of travel time (VOTT) in case of a business trip. The goal of the presented work is to measure the value of travel time in case of a one-day business trip. A stated preference (SP) questionnaire was created to collect data from respodnents. The acquired data was edited and used in a regression analysis to form a base for the OLS model. The R studio software was …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2019
  • Supervisor: Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Ing. Ondřej Špetík

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Economic Policy