Bc. Marie Kosejková

Diplomová práce

Personální marketing Interstav Most s.r.o.

Personnel marketing Interstav Most Ltd.
Anotace:
Tématem mé diplomové práce je personální marketing vybraného podniku. Tato práce směřuje k analyzování současného systému vedení personální práce a personálních aktivit ve sféře personálního marketingu v Interstav Most s.r.o. Tato diplomová práce se zabývá hlavně získáváním pracovníků, jejich následným výběrem, ohodnocením případně odměněním, zaměstnaneckými výhodami a v neposlední řadě vzděláním a …více
Abstract:
The topic of my thesis is HR marketing in selected company. This work analyzes the current system of management personnel work and personnel activities in HR Department in company Interstav Most Ltd. This thesis mainly focuses on how to attract potential employees, their next selection, valuation and rewards, employees' benefits and last but not least, education and development of employees. At first …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Jiří Zahrádka
  • Oponent: Mgr. Stanislava Borejová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance