Jan Procházka

Bakalářská práce

BYOD – Problémy, výzvy, rizika a stav jejich řešení

BYOD - Issues, challenges, risks and their solution state
Anotace:
V současné době je pozorovatelný poměrně nový proud v podnikové informatice s názvem BYOD -- Bring Your Own Device, česky Přines si své zařízení. V úvodní části práce je provedena charakteristika BYOD a rešerše často diskutovaných témat v literatuře. Jak vyplývá z rešerší, s každou změnou přicházející do podniku souvisejí i problémy, výzvy a rizika. Právě na ně tato práce odpovídá. Cílem práce je identifikace …více
Abstract:
Relatively new field in business informatics called BYOD - Bring Your Own Device, which is more and more often observed in present time. The introductory part is mainly focused on characteristics and solution topics of BYOD often discussed in the literature. As is clear from the research, any change coming into organization brings also problems, challenges and risks associated with it. To them this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 10. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2014
  • Vedoucí: Libor Gála
  • Oponent: Marek Samec

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/59244