Bc. Marie Pospěchová

Bachelor's thesis

Zahraniční student jako jednotka systému české veřejné vysoké školy

Foreign student as a unit of the Czech public university
Anotácia:
Tato bakalářská práce pojednává o zahraničních studentech studujících na českých veřejných vysokých školách. Součástí bakalářské práce je výzkum popisující, jak zahraniční student vnímá nové podmínky a prostředí a jak se do něj dokáže začleňovat. V práci jsou dále představeny základní koncepty, jako je například metodologie kvalitativního výzkumu, popis účastníků výzkumu, charakteristika hlavní metody …viac
Abstract:
This thesis deals with foreign students at Czech public universities. Part of the thesis is dedicated to research on how foreign students perceive the new environment and conditions, and their ability to adapt. The paper also introduces basic concepts, such as qualitative research methodology, a description of the research participants, characteristics of the main methods of data acquisition, description …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedúci: Mgr. Blanka Vaculík Pravdová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Barbora Šimůnková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta