Theses 

Zahraniční student jako jednotka systému české veřejné vysoké školy – Bc. Marie Pospěchová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Marie Pospěchová

Bachelor's thesis

Zahraniční student jako jednotka systému české veřejné vysoké školy

Foreign student as a unit of the Czech public university

Anotácia: Tato bakalářská práce pojednává o zahraničních studentech studujících na českých veřejných vysokých školách. Součástí bakalářské práce je výzkum popisující, jak zahraniční student vnímá nové podmínky a prostředí a jak se do něj dokáže začleňovat. V práci jsou dále představeny základní koncepty, jako je například metodologie kvalitativního výzkumu, popis účastníků výzkumu, charakteristika hlavní metody získávání dat, popis postupu v rámci otevřeného kódování a následná analýza a interpretace dat.

Abstract: This thesis deals with foreign students at Czech public universities. Part of the thesis is dedicated to research on how foreign students perceive the new environment and conditions, and their ability to adapt. The paper also introduces basic concepts, such as qualitative research methodology, a description of the research participants, characteristics of the main methods of data acquisition, description of the procedure in an open coding and subsequent analysis and interpretation of data.

Kľúčové slová: Statut "Zahraniční student", Česká republika, studium v zahraničí, veřejná vysoká škola, mobilita studentů, kvalitativní výzkum, hloubkový rozhovor, otevřené kódování, Statute "Foreign student", The Czech republic, study abroad, public university, mobility of students, qualitative research, in-depth interview, open coding

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedúci: Mgr. Blanka Vaculík Pravdová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Barbora Šimůnková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 17. 7. 2019 10:41, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz