Kateřina VAŠKOVÁ

Bakalářská práce

Komunitní centrum v obci Sedliště

Community center in Sedliště
Anotace:
Cílem bakalářské práce je návrh programu možných aktivit, které by se mohly realizovat v komunitním centru v obci Sedliště. Bakalářská práce se dělí na teoretickou a aplikační část. Teoretická část obsahuje vymezení komunitní práce, zplnomocnění, participace a komunitního centra. Metodou zpracování aplikační části je analýza dokumentů. Aplikační část pracuje s analýzou potřeb v oblasti sociálních služeb …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to propose a program of possible activities, which could be realized in the community center in Sedliště. Bachelor thesis is divided into the theoretical and application part. The theoretical part includes the definition of community work, empowerment, participation and community center. The method of processing the application part is document analysis. The application …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Mgr. Iva Tichá, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VAŠKOVÁ, Kateřina. Komunitní centrum v obci Sedliště. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií