Theses 

Výskyt osteoporózy u žen v menopauze – Bc. Tereza Rychtaříková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Tereza Rychtaříková

Diplomová práce

Výskyt osteoporózy u žen v menopauze

Incidence of osteoporosis in climacteric women

Anotace: Tématem diplomové práce je ?Výskyt osteoporózy u žen v menopauze?. Z onemocnění skeletu je v posledních letech velký zájem především o osteoporózu. Osteoporóza, řídnutí kostí, se dnes považuje za civilizační chorobu s vysokým výskytem ve vyspělých zemích. Výskyt osteoporózy má vzestupný trend, zvyšuje se počet zlomenin a léčení rozvinutého onemocnění je mimořádně obtížné. Výzkum byl proveden metodou anonymního dotazníku. Dotazník byl rozdělen do 3 okruhů, kdy první byl zaměřen na obecné otázky týkající se věku a výskytu onemocnění, druhé dvě zjišťovaly rizikové faktory týkající se osteoporózy.

Abstract: The subject matter of this dissertation is the occurrence of osteoporosis during women's climacterical. Osteoporosis has recently been the most focused skeleton disorder. Osteoporosis, bone- thinning is considered to be a civilization disease being found mostly in developed countries. The occurrence has rising tendency, there has been a higher number of fractures and the treatment is extremely difficult. There was a research done by method of an anonymous questionnaire. It was divided into three sections where the first one focused on general questions regarding age and the area of the illness, the two others looked into the hazardous factors of the disease.

Klíčová slova: osteoporóza, menopauza, rizikové faktory

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2009
  • Vedoucí: MUDr. Karel Šulc, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=10158 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Jak správně citovat práci

Rychtaříková, Tereza. Výskyt osteoporózy u žen v menopauze. Pardubice, 2009. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 22:08, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz