Sebastián STANKUŠ

Bakalářská práce

Etnický turismus jako nástroj propagace kultury a nástroj zlepšení životních podmínek původních obyvatel Austrálie

Ethnic tourism as a tool of promotion of Australian Aboriginal culture and improving of their life conditions
Anotace:
Má bakalářská práce se zabývá etnickým turismem jako dlouhodobě se rozvíjejícím odvětvím cestovního ruchu. Na příkladech původních obyvatel Austrálie zdůrazňuji funkci tohoto druhu turismu v širší znalosti o kultuře a jeho roli jako nástroje pro zlepšení životních podmínek domorodých obyvatel. Pro práci jsem si vybral dvě organizace, jednu vládní a druhou neziskovou, jež vytváří příležitosti v turismu …více
Abstract:
My Bachelor´s thesis covers ethnic tourism as a long term developing branch of tourism. I emphasize the function of this type of tourism in a broader knowledge of the culture on the examples of Aborigines and its role as a tool for improvement of living conditions of Aborigines. I have chosen two organizations for my thesis, one which is governmental organization and the second on is a non-profit organization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2017
  • Vedoucí: prof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STANKUŠ, Sebastián. Etnický turismus jako nástroj propagace kultury a nástroj zlepšení životních podmínek původních obyvatel Austrálie. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie / Politická a kulturní geografie