Bc. Petra Antoš Melková

Bakalářská práce

Česká republika a Společná zahraniční a bezpečnostní politika Evropské Unie

The Czech Republic and The Common Foreign and Security Policy European Union
Anotace:
Cílem práce „Česká republika a Společná zahraniční politika Evropské unie“ je analyzovat problematiku realizace a zapojení České republiky ve Společné zahraniční a bezpečnostní politice Evropské unie, prostřednictvím které Evropská unie podporuje mezinárodní bezpečnost, demokracii, právní stát a dodržování lidských práv. Tato práce by měla poskytnout odpověď na otázku:“Jak se Česká republika zapojila …více
Abstract:
The aim of the thesis „The Czech Republic and The Common Foreign and Security Policy for the European Union“ is to analyze the realisation and participation problems of the Czech Republic in the Common Foreign and Security Policy. European Union promotes through this policy international security, democracy, law abiding state and protection of the human rights. This thesis should give an answer to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Urbanovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií