Theses 

Psychická zátěž všeobecných sester pracujících v Psychiatrické léčebně v Brně – Bc. Renáta Špičáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra

Bc. Renáta Špičáková

Bakalářská práce

Psychická zátěž všeobecných sester pracujících v Psychiatrické léčebně v Brně

Psychological stress general nurses working in a psychiatric hospital in Brno

Anotace: Předkládaná bakalářská práce je zaměřená na psychickou zátěž sester pracujících v Psychiatrické léčebně v Brně. Teoretická část je věnována charakteristice oboru psychiatrie, práci sester na psychiatrii, psychickým onemocněním a jejich léčbě, psychické zátěži. Cílem empirické části bylo pomocí Maslach Bournout Inventory (MBI) zjistit, jakou psychickou zátěž pociťují sestry pracující v Psychiatrické léčebně v Brně. Výsledky bakalářská práce poukazují na vysoké procento psychické zátěže sester při práci s psychicky nemocnými.

Abstract: This bachelor thesis is focused on the psychological stress of nurses working in a psychiatric hospital in Brno. The theoretical part is devoted to the characteristics of psychiatric nurses working in psychiatry, mental illness and their treatment, mental stress. The aim of the empirical part was using the Maslach Bournout Inventory (MBI) to determine which psychological stress felt by nurses in a psychiatric hospital in Brno. Result of this work demonstrate the high percentage of mental load of nurses working with mentally ill.

Klíčová slova: psychiatrie, psychická zátěž, syndrom vyhoření, Maslach Burnout Inventory psychiatry, psychological stress, burnout, Maslach Burnout Inventory

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Dana Dolanová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 22:07, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz