Richard WAGNER

Bakalářská práce

Dynamika a struktura obyvatelstva okresu Opava

Dynamics and Structure of Inhabitants of the District Opava
Anotace:
Hlavní cíl této bakalářské práce spočívá v posouzení vlivu přirozené reprodukce a migrační dynamiky na demografickou strukturu obyvatel okresu Opava v letech 1970?2010. Práce se člení na dvě části, a to praktickou a teoretickou část. V teoretické části jsou popsány a vysvětleny základní pojmy, struktura obyvatelstva, dynamika obyvatelstva, demografické procesy, použité metody a také trendy vývoje přirozené …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis deals with the appraisal of the influence of the natural reproduction and with the dynamics of the migration on the demographic structure of the inhabitants of the Opava district in years 1970?2010. The thesis is divided into two parts ? the theoretical and the practical part. In the theoretical part there are described and explained some basic terms, the structure of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2015
Zveřejnit od: 8. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. David Walter Novák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

WAGNER, Richard. Dynamika a struktura obyvatelstva okresu Opava. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.1.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 1. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta