Bc. Dagmar Puldová

Bakalářská práce

Projekt odborného výcviku a odborného předmětu

Anotace:
Cílem mé práce bylo přiblížit čtenářům projekt,,Gastronomie bez hranic" ,,Projektová výuka", které jsme vytvořily společně s mými kolegy a snažily se tímto přispět k rozšíření profesních znalostí našich žáků.Dofám, že se mi podařilo využít svých praxí získaných zkušeností a poznatků k tomu, aby u žáků došlo během spolupráce v mezinárodním týmu k získání nadstandardních zkušeností. V současnosti je …více
Abstract:
The objektiv of my work was to inform the leader about our project ,,Gastronomy without Bordes" and ,,Project teachers" which. I worked on With my collegues with the intention to enhance our students' professional skills. I hope that l manager to exploit my expertise based on yers of on-the-job training to help the students achieve remarkable new experience when workong on an internationale team. Although …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 9. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2006
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Karel Ouroda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta