Mgr. Marie Klásková

Diplomová práce

Syndrom vyhoření farářů a farářek Církve československé husitské.

Burnout syndrome among priests of the Czechoslovak Hussite Church
Anotace:
Cílem práce bylo popsat problematiku syndromu vyhoření na vzorku členů Církve československé husitské. Syndrom vyhoření jsme zkoumali v kontextu několika faktorů, za které jsme si určili pohlaví, věk, délku praxe, počet aktivních věřících, se kterými se duchovní průměrně setkají během jednoho týdne. Také jsme se zaměřili na to, zda spolu souvisí syndrom vyhoření a víra v Boha, finanční ohodnocení, …více
Abstract:
The goal of this disertation was to describe the burnout syndrome problematics among the Czechoslovak Hussite church members. We examined the burnout syndrome in context of several factors – gender, age, the length of practice, the average number of active believers, that the priest meets during one week. We also focused on the question, if there is a relation between the burnout syndrome and belief …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2016
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta