Tereza HAVLOVÁ

Diplomová práce

Nabývání státního občanství České republiky udělením a pozbývání státního občanství České republiky

The acquisition of citizenship of Czech Republic by the granting and loss of citizenship of Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce se zabývá nabýváním státního občanství ČR udělením a pozbýváním státního občanství ČR. Základním pramenem je zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů. Záměrem je poskytnout komplexní pohled na institut státního občanství, tj. na jeho právně-teoretický základ, historickou genezi na území ČR a přehled způsobů nabývání státního občanství se …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the acquisition of citizenship of Czech Republic by the granting and loss of citizenship of Czech Republic. The basic source is Act No. 186/2013 Coll., about the citizenship of Czech Republic and about amending certain laws. The aim is to provide a comprehensive view of the institute of citizenship, ie. on the legal-theoretical basis, historical view of the genesis of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Václav Henych

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAVLOVÁ, Tereza. Nabývání státního občanství České republiky udělením a pozbývání státního občanství České republiky. Plzeň, 2019. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/