Mgr. Monika Dostálová

Bakalářská práce

Možnosti rozvoje komunikace jedinců s kombinovaným postižením

The options for the development of communication individuals with multiple disabilities
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou klíčových faktorů pro rozvoj komunikační kompetence u osob s kombinovaným postižením. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretickou a praktickou. Teoretická část se skládá ze dvou kapitol. První kapitola popisuje jednotlivá postižení a jejich vliv na narušení komunikační schopnosti. Druhá kapitola se zaměřuje na některé techniky alternativní a augmentativní komunikace …více
Abstract:
This Bachelor thesis deals with the analysis of key factors for development of communication competence for persons with multiple disabilities. It is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part consists of two chapters. The first chapter describes the various disabilities and their influence on impairing of communication ability. The second chapter focuses on some of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta