Mgr. Markéta Horáková, Ph.D.

Disertační práce

Pracovní vzdělávání a výcvik: podpora zaměstnatelnosti nebo iluze? Přínosy rekvalifikačních programů pro zaměstnatelnost účastníků (s přihlédnutím k postavení ohrožených skupin na trhu práce)

Vocational education and training: employability support or illusion? Benefits of training programmes for participants' employability (with regard to the position of disadvantaged groups in the labour market)
Anotace:
Předkládaná disertační práce se zabývá tématem programů pracovního výcviku a vzdělávání v ČR a EU. Ty se snaží reagovat na měnící se povahu a strukturu současných evropských trhů, jež jsou charakteristické rostoucím akcentem na flexibilitu a zaměstnatelnost pracovní síly. Cílem práce je identifikovat roli a zhodnotit přínosy rekvalifikačních programů jako klíčového nástroje české aktivní politiky trhu …více
Abstract:
This thesis is focused on the theme of educational and vocational training programmes in the Czech Republic and EU. They try to react on changing character and structure of contemporary European labour markets which are characterized by strong accent on employability and flexibility of labour force. The aim of the paper is to identify the role and benefits of training programmes that represent key …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
  • Oponent: Doc. Radim Valenčík, CSc., Doc. Ing. Magdalena Kotynkova, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií