Mgr. Petr Kalina, Ph.D.

Doctoral thesis

Smyčcové chordofony v lidovém instrumentáři Lužických Srbů

Bowing String Musical Instruments of the Sorbian Folk
Anotácia:
Disertační práce nabízí tzv. komplexní oraganologický obraz obou typů smyčcových chordofonů, které byly užívány v lužickosrbském hudebním folklóru. Jedná se o velké housle (wulke husle) a malé housličky (kwasne huslički). Oba nástroje byly užívány tradičními muzikanty v 18. a 19. století, poté byly pod německým vlivem vytlačeny houslemi klasickými. Jde o nástroje se specifickou konstrukční charakteristikou …viac
Abstract:
The dissertation presents a detailed organological picture of two types of bowed string musical instruments used uniquely in Sorbian music folklore. These are grand violin (wulke husle) and little violin (kwasne huslički). Both instruments were used by traditional musicians in the 18th and 19th centuries, and then, owing to the German influence, they were replaced by the classic violin. Both instruments …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 10. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 12. 2010
  • Vedúci: prof. PhDr. Jiří Vysloužil, DrSc.
  • Oponent: PhDr. Stanislav Tesař, doc. PhDr. Petr Kaleta, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Doctoral programme / odbor:
General Theory and History of Arts and Culture (4-years) / Musicology