Michaela PROVAZOVÁ

Bakalářská práce

Fluorescenční analýza míry odolnosti fotosyntetického aparátu a analýza fotosyntetických pigmentů u rostlin vystavených různé teplotě a ozářenosti

Fluorescence analysis of the resistance of the photosynthetic apparatus and analysis of photosynthetic pigments in plants exposed to different temperature and irradiance
Anotace:
Cílem mé bakalářské práce je zjistit, jaký má zvýšená a snížená teplota a ozářenost vliv na vývoj ječmene setého (Hordeum vulgare). Práce je zaměřena na aklimační odezvu obsahu fotosyntetických pigmentů, aktivitu xantofylového cyklu a funkční stav fotosystému II (PSII). Měření probíhá na rostlinách ječmene, který je kultivován v růstové komoře po dobu 14 dní. Prvních 7 dní rostliny rostou při podmínkách …více
Abstract:
The aim of my bachelor thesis is to find out how the increased and decreased temperature and irradiance affect the development of barley (Hordeum vulgare). The thesis is focused on the acclimation response of the content of photosynthetic pigments, the activity of the xanthophyll cycle and the functional state of photosystem II (PSII). The measurement takes place on barley plants, which are cultivated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Michal Štroch, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PROVAZOVÁ, Michaela. Fluorescenční analýza míry odolnosti fotosyntetického aparátu a analýza fotosyntetických pigmentů u rostlin vystavených různé teplotě a ozářenosti. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta