Bc. Pavlína Vasserbauerová

Diplomová práce

Farmakologická léčba diabetes mellitus

Pharmacological medication of diabetes mellitus
Anotace:
Tato diplomová práce je věnována problematice diabetes mellitus a onemocněním, která s ním souvisejí. Je rozdělena na část teoretickou a část výzkumnou. Teoretická část je zaměřena na onemocnění diabetes mellitus, klinické projevy, diagnostiku, komplikace, farmakologickou a nefarmakologickou léčbu. Také jsou zde zahrnuta onemocnění jako je obezita a metabolický syndrom, která se velkou měrou podílejí …více
Abstract:
This thesis is devoted to problems of diabetes mellitus and diseases that are associated with it. It (The thesis) is divided into theoretical and research part. The theoretical part is focused on diabetes mellitus illness, clinical manifestation, diagnostics, complication, pharmacological and non-pharmacological treatment. Also included are diseases such as obesity and metabolic syndrome, which are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vasserbauerová, Pavlína. Farmakologická léčba diabetes mellitus. Pardubice, 2011. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií

Magisterský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech